Vítejte 

Vítejte na stránkách Církve Slovo života v Blansku. Je nádherné sledovat jak Bůh v tomto městě jedná, a věříme že do Blanska přichází nové duchovní probuzení. Rádi vás  přivítáme na našich shromážděních a setkáních, kde společně chválíme živého Boha písněmi, nasloucháme Jeho Slovu, modlíme se za nemocné a potřebné. Ježíš Kristus miluje každého člověka a proto i mezi námi jsou lidé všech generací. Jako křesťané se modlíme za své město a věříme v jeho duchovní rozkvět i materiální rozvoj a prosperitu. Spolupracujeme s ostatními církvemi ve městě, a podílíme se na pořádání akcí ke společnému růstu ve víře. Také rozvíjíme sociální programy pro potřebné občany a národostní menšiny v Blansku. Naše setkání jsou otevřená pro každého. Pokud máte požadavek na modlitbu, pošlete jej na náš email.

Bohoslužba v církvi  

13.10. v 10 hodin 

27.10. , 10.11. , 24.11. , 8.12. , 

zároveň probíhá i dětská církev

 

°°°°°°°°°°°°

 

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bohu.. 

Pondělí   21.10. , 4.11. , 18.11. , 2.12. , 16.12. , 

v 18 hodin 

 

(každý druhý týden)  

 

°°°°°°°°°°

 

Čtvrtek 

vždy v 18 hodin 

Společné čtení Bible 

(Genesis) 

 

EXODUS 

 

Kavárna ARCHA Blansko

°°°°°°°°

 

Švédský misionář 

 Per CederghÅrdh 

v BLANSKU 
 
Shromáždění s modlitbami za nemocné 
 
těšíme se na každoroční návštěvu ze Švédska 
 

11. září 2019 v 15 hodin 

na náměstí Wanklovo 

 

°°°°°°°° 

12. září 2019 v 17 hodin 

 v kavárně ARCHA 

 

Hybešova53 (vedle vchodu do pošty) 
 
Ježíš jim odpověděl:
,,Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: 
slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, 
mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. 
Matoušovo evangelium 11:4-5 
 
 

srdečně vás všechny zveme 

 

 

Novinky

Příležitost prozkoumat smysl života

04.01.2017 21:00
  Kurz ALFA 12.1.2017 v 18 hodin Pokračování vždy ve čtvrtek v 18 hodin: 19.1. ,.........  13.4. 2017 Kavárna ARCHA Blansko, Hybešova 53a (vedle pošty) Těšíme se na hojnou účast. Přiveďte...

ADVENTNÍ KONCERTY

23.11.2016 12:56
Vánoční písně v podání pěveckého sboru AC Brno Srdečně zveme na Vánoční koncert 19.12.2016 v 18:30 hodin Kavárna ARCHA Blansko, Hybešova 53a Pořádá Apoštolská církev ----------Adventní koncert Unity...

KONCERT

23.09.2016 15:19
Zveme vás srdečně na vystoupení hudební skupiny Pavla a Ireny Dirdových, která vás provede večerem chval. V rámci setkání zazní krátký výklad Božího slova, tedy Knihy všech knih, Bible. Pátek 23.9....
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>