Vítejte 

Vítejte na stránkách Církve Slovo života v Blansku. Je nádherné sledovat jak Bůh v tomto městě jedná, a věříme že do Blanska přichází nové duchovní probuzení. Rádi vás  přivítáme na našich shromážděních a setkáních, kde společně chválíme živého Boha písněmi, nasloucháme Jeho Slovu, modlíme se za nemocné a potřebné. Ježíš Kristus miluje každého člověka a proto i mezi námi jsou lidé všech generací. Jako křesťané se modlíme za své město a věříme v jeho duchovní rozkvět i materiální rozvoj a prosperitu. Spolupracujeme s ostatními církvemi ve městě, a podílíme se na pořádání akcí ke společnému růstu ve víře. Také rozvíjíme sociální programy pro potřebné občany a národostní menšiny v Blansku. Naše setkání jsou otevřená pro každého. Pokud máte požadavek na modlitbu, pošlete jej na náš email.

Bohoslužba v církvi  

13.10. v 10 hodin 

27.10. , 10.11. , 24.11. , 8.12. , 

zároveň probíhá i dětská církev

 

°°°°°°°°°°°°

 

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bohu.. 

Pondělí   21.10. , 4.11. , 18.11. , 2.12. , 16.12. , 

v 18 hodin 

 

(každý druhý týden)  

 

°°°°°°°°°°

 

Čtvrtek 

vždy v 18 hodin 

Společné čtení Bible 

(Genesis) 

 

EXODUS 

 

Kavárna ARCHA Blansko

°°°°°°°°

 

Švédský misionář 

 Per CederghÅrdh 

v BLANSKU 
 
Shromáždění s modlitbami za nemocné 
 
těšíme se na každoroční návštěvu ze Švédska 
 

11. září 2019 v 15 hodin 

na náměstí Wanklovo 

 

°°°°°°°° 

12. září 2019 v 17 hodin 

 v kavárně ARCHA 

 

Hybešova53 (vedle vchodu do pošty) 
 
Ježíš jim odpověděl:
,,Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: 
slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, 
mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. 
Matoušovo evangelium 11:4-5 
 
 

srdečně vás všechny zveme 

 

 

Novinky

Vánoční koncert

20.10.2017 22:17
folkové skupiny TEREBINT z Brna v kavárně ARCHA Blansko 17.12.2017 v 17 hodin  Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda,  hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě...

Večer chval

17.10.2017 11:28
Chvály SLOVO ŽIVOTA Blansko vás zvou na Večer chval 1.9.2017 v 18 hodin v kavárně ARCHA Hybešova 53a, Blansko (vedle vchodu do pošty)   Po skončení chval s námi můžete posedět u kávy či čaje a...

Srdečně zveme:

08.03.2017 14:42
BOHOSLUŽBY POD NEBEM 9. července 23. července 13. srpna 27. srpna v 16 hodin BOHOSLUŽBA POD NEBEM společně zvou křesťané Blanska a okolí neděle 4.června v 10 hodin náměstí Svobody u labutí ------...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>