Pravidelné akce

Pondělí v 18.00 hodin

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bohu..

(každý druhý týden) 

  20.5. , 

 

 

 

 .......

Čtvrtek v 18 hodin 

Biblická skupinka  

Společně čteme Knihu GENESIS 

16. 5. , 23.5. 30.5. ,  ......

.....každý čtvrtek 

v kavárně ARCHA Blansko 

 

.......

Neděle v 10.00 hodin

Nedělní bohoslužba v církvi (každý lichý týden) -

nejbližší se koná -  12.5. , 26.5. , .2019  ........

 

Současně probíhá i dětská nedělní církev

Zveme tě na setkání s dětmi - mládeží :-) 

v 10 hodin 

hrajeme hry - čteme příběhy z BIBLE - zpíváme - tancujeme - malujeme - dostáváme odměny

Těšíme se na tebe a hojnou účast. Přijď najít nové kamarády..  

 

....... 

 

 

Pátek v 18 hodin 

Dětská skupina - mládež 

10.5. , 24.5. , 

Společná modlitba, chvály Bohu, povídání si...