Pravidelné akce

Pondělí v 18.00 hodin

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bohu..

(každý lichý týden) 

23.4. , 7.5. , 21.5. , 4.6. , 18.6. , .....

 

 .......

 

 

Biblická skupinka  

Kurzy ALFA

ve čtvrtek v 18 hodin 

15.2. , 22.2. , 1.3. , 8.3. , 15.3. , 22.3. , 5.4. , 12.4. , 19.4. , 26.4. , 3.5 , 10.5. ,

 

.......

 

Neděle v 10.00 hodin

Nedělní bohoslužba (každý lichý týden) -

nejbližší se koná 18.2. , 4.3. , 18.3. , 1.4. , 15.4. , 29.4. , 

 

Současně probíhá i dětská nedělní církev

Zveme tě na program pro děti: 

v 10 hodin 

hrajeme hry - čteme z BIBLE - zpíváme - tancujeme - malujeme - dostáváme odměny

Těšíme se na hojnou účast :-)

 

....... 

 

Pátek v 18 hodin

Dětská skupina - mládež

Společná modlitba, chvály Bohu, povídání si...

16.2. , 2.3. , 16.3. , 13.4. , 27.4. , 11.5. , 25.5. ,8.6. , 22.6. ,  ....