Pravidelné akce

Pondělí v 18.00 hodin

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bohu..

(každý lichý týden) 

  5.11. , 19.11. , 3.12. , 17.12. ,  .... 

 

 .......

Čtvrtek v 18 hodin 

Biblická skupinka  

Společně čteme Knihu GENESIS 

1.11. , 8.11. , 15.11. , 22.11. , 29.11. , 6.12. , 13.12. , 20.12. , ......

v kavárně ARCHA Blansko 

 

.......

Neděle v 10.00 hodin

Nedělní bohoslužba v církvi (každý lichý týden) -

nejbližší se koná -  11.11. , 25.11. , 9.12. , 23.12. , ........

 

Současně probíhá i dětská nedělní církev

Zveme tě na setkání s dětmi - mládeží :-) 

v 10 hodin 

hrajeme hry - čteme příběhy z BIBLE - zpíváme - tancujeme - malujeme - dostáváme odměny

Těšíme se na tebe a hojnou účast. Přijď najít nové kamarády..  

 

....... 

 

Pátek v 18 hodin 

Před nedělním shromáždění 

 

Dětská skupina - mládež

Společná modlitba, chvály Bohu, povídání si...