Společné akce církví 

BOHOSLUŽBA POD NEBEM

20.5. 2018 v 10 hodin

náměstí Svobody v Blansku

před radnicí  

-------Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja

Žalm 150:6 VEČER CHVAL

1.9.2017 v 18:00 h.

v kavárně ARCHA

Hybešova 53a, Blansko-----------------
Pozvánka

,,Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou,

chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja."

Žalm 150,3-6

Zveme všechny, kteří rádi zpívají, nebo hrají na:

HUDEBNÍ ODPOLEDNE VDĚČNOSTI

KDY: 20.5.2017

KDE: Masarykova 13, Blansko, sbor CASD

V KOLIK: 15.00 - 16.30 hodin

Přidejte se k nám, přineste svůj oblíbený zpěvník,

písničku, nebo hudební nástroj,

protože času, kdy zpíváme Bohu

a projevujeme mu svou vděčnost není nikdy dost :-)


-----------Pěvecký sbor Apoštolské církve Brno zve na

VELIKONOČNÍ koncert


čtvrtek 6.dubna v 18:30

sál Apoštolské církve

v Brně Životského 10


pondělí 10.dubna v 18:30

kavárna ARCHA

v Blansku Hybešova 53a


středa 12.dubna v 16:00

Masarykův onkologický ústav

v Brně Žlutý kopec 543/7 (atrium)


-----------
SPOLEČNÉ ČTENÍ BIBLE

Na ulici ROŽMITÁLOVA  BLANSKO

Čtvrtek 13.4.2017 od 10 - 18 hodin

Přijďte se i vy osobně zapojit do čtení Písma svatého a zastavit se o velikonočních svátcích,

věnovaných hlavnímu tématu Božího zaslíbení.

Jste všichni srdečně zváni.


Ježíš Kristus, ten, který má klíče od smrti i hrobu, řekl:

,,Neboj se! Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků.

Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít."

Bible, Janovo evangelium 11,25; Kniha Zjevení 1,17-18,,Ježíš zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe,

ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých."

Bible, 2.Korintským 5,15-----------


VEČER CHVAL - skupina TEREBINT

Kavárna ARCHA Hybešova 53a BLANSKO

Pátek 14.4.2017 v 18 hodin


------------


SPOLEČNÁ BOHOSLUŽBA POD NEBEM - VELIKONOČNÍ

Náměstí Svobody - park u labutí

Neděle 16.4.2017 v 10 hodin--------------------------------------------

Týden společných modliteb 2017 


15. - 22.1.2017 vždy 17:30 hodin

 

Téma: "... aby nezahynul ani nejmenší z těchto maličkých"

Matouš 18,1415.1. - neděle - v církvi Bratrské jednoty baptistů - Svatopluka Čecha 11

   úvod k modlitbám Jiří Bureš - Českobratrská evangelická církev

téma - duchovní výchova dětí v rodině


16.1. - pondělí - v Apoštolské církvi - Čapkova 6

   úvod k modlitbám Andrija Buličič - Slovo života

téma - děti, které neslyšely evangelium


17.1. - úterý - v Římskokatolické církvi - fara kostela Sv. Martina

   úvod k modlitbám Josef Merta - Křesťanské sbory

téma - děti vystavené tlakům tohoto světa


18.1. - středa - v církvi Slovo života - kavárna Archa vedle pošty

   úvod k modlitbám Martin Kopecký - Československá církev husitská

téma - za zdravé rodinné prostředí a láskyplné vztahy


19.1. - čtvrtek - v církvi Adventistů sedmého dne - Masarykova13

   úvod k modlitbám Jiří Kaňa - Římskokatolická církev

téma - vyučování dětí ve sborech a církvích


20.1. - pátek - v Československé církvi husitské - dřevěný kostel

   úvod k modlitbám Petr Švásta - Apoštolská církev

téma - děti ve škole


21.1. - sobota - Křesťanské sbory - 9. května 3, Lavina

   úvod k modlitbám Jaroslav Kuben - Adventisté sedmého dne

téma - děti znevýhodněné


22.1. - neděle - Kaple Senior centra - Pod sanatorkou 3

   úvod k modlitbám Milan Kern - Bratrská jednota baptistů

téma - děti strádající ve světě 

Během modlitebních setkání bude vykonána sbírka ve prospěch Základní školy speciální Blansko, Žižkova

jako příspěvek na rehabilitační pomůcku - nová houpačka pro těžce postižené žáky.

Srdečně děkujeme všem štědrým dárcům  


Bohoslužba pod nebem 15.5.2016 v 10 hodin

 

 

Společné modlitby všech křesťanů 2016 - Blansko, radnice vždy v 17.45 hod. čtvrtek:

 

První čtvrtek v měsíci se scházejí k modlitbám křesťané ze všech místních církevních denominací,

kterým leží na srdci život v našem městě a jeho obyvatelé. Každý příchozí je vítán..

 

7.4.2016

Téma: Chvály a díky

Úvod k modlitbám:

.... postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti:
„Chvála Hospodinu!
Jeho láska trvá na věky!“

 

......

 

4.2.2016

Téma: Spolupráce na vinici

Úvod k modlitbám:

1. Kor 3,7-9

3,7 Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst.

8Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno;

každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci.

9Jsme tedy Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba.

  • Modlitby na radnici
  • Kurzy Alfa
  • Kavárna Archa
  • Gedeónská činnost
  • Pravidelná setkávání vedoucích církve
  • Bohoslužby v parku
  • Přednášky v knihovně
  • Potravinová pomoc potřebným
  • Aktuální potřeby

 

7.4. - 5.5. - 2.6. - 7.7. - 4.8. - 1.9. - 6.10. - 3.11. - 1.12.

 

 

 

 

 Alianční týden modliteb 2016

 

Blansko 17. - 24. 1.  v 17:30 hod.

 

Neděle  17.1.

Apoštolská církev  - Čapkova 6                                    

Martin Kopecký- CČSH

 

Pondělí 18.1.

Bratrská jednota baptistů - Sv.Čecha 11 (U Horáčků)  

Andrija Buličič - SŽ

 

Úterý    19.1.

Římskokatolická církev Kostel Sv. Martina                    

Jiří Bureš - CČBE

 

Středa  20.1.

Slovo života - Hybešova 53a (vedle pošty)                  

Jiří Kaňa - Římskokatolická 

 

Čtvrtek 21.1.

Církev adventistů sedmého dne - Masarykova 13         

Michal Petratúr - BJB

 

Pátek    22.1.

Československá církev husitská - Dřevěný kostel         

Josef Merta - KS

 

Sobota  23.1.

Křesťanské sbory - ul. 9. května 3 (Lavina)                 

Jaroslav Kuben - CASD 

 

Neděle  24.1.

Senior centrum - Pod Sanatorkou 3                              

Petr Švásta - AC 

 

 

 

 

Pastýřské sejití v kavárně Archa

březen    14.3.  v 16:30h.

květen    16.5.  v 16:30h.

srpen      15.8.  v 16:30h.

listopad   14.11. v 16:30h. 

 

 

Bohoslužby pod nebem - městský park před radnicí Blansko

27.3. v 10h.

15.5. v 10h.

11.9. v 10h.

 

Společné zahájení adventu

1.12. radnice v 17:45hod.